Visie

Opdrachtsverklaring

Mater Dei is een christelijk geïnspireerde dynamische dienstverlenende organisatie die haar diensten voornamelijk aanbiedt aan ouderen, maar ook aan jongere R.V.T.-gerechtigden die meestal nood hebben aan een complexe langdurige zorgverlening. Mater Dei is ook actief in de preventieve gezondheidszorg. Zij geeft verder advies en ondersteuning aan families en andere organisaties actief in de verzorgende sector.


Zorg op maat, continuïteit van zorg, kwaliteitsbewaking, zinbeleving in een christelijke sfeer en creatie van een fijne werksfeer zijn leidende begrippen voor Mater Dei.


Met zorg op maat bedoelt Mater Dei zorgen die zo goed mogelijk afgestemd zijn op de persoonlijke behoeften van iedere bewoner. Daarvoor moet ieder die zorg verleent weten wat die persoonlijke behoeften zijn en moet iedereen weten welke zorgen aan wie, wanneer en hoe dienen gegeven te worden. Zorg op maat betekent voor Mater Dei zorgbehoefte en zorgaanbod systematisch bij elkaar brengen. Het afsluiten van een zorgcontract  behoort tot de mogelijkheden. Het daadwerkelijk invulling geven aan de behoefte aan autonomie, zelfredzaamheid en zingeving van de bewoner, vormt daarbij een blijvend aandachtspunt. Een positief zelfbeeld bij de verzorgde is hierbij een basisbekommernis.


Continuïteit van zorg betekent voor Mater Dei dat de zorgvrager de garantie krijgt dat zijn vraag en de eventuele veranderingen daarin een passend antwoord krijgen. Het regionaal samenwerkingsverband, een uitgebalanceerde familiewerking en een door Mater Dei ondersteunende vrijwilligerswerking zijn hierbij zeer belangrijke pluspunten.


Kwaliteitsbewaking betekent voor de medewerkers van Mater Dei dat ze zich uitgedaagd voelen door de noodzaak tot voortdurende aanpassing aan de veranderde behoeften. Ze werken professioneel mee aan een kritisch en actief leer- en veranderingsproces. Dit moet de kwaliteit op een permanent hoog niveau houden.


Met zinbeleving in christelijke sfeer is bedoeld dat het evangelie de krachtbron is waaruit Mater Dei put. Uiteraard is er volledig respect voor andere geloof - en levensovertuigingen.


Het bestuur wil haar middelen, accommodatie, kennis en organisatie zo inzetten dat de continuïteit van werkgelegenheid in een fijne werksfeer met groeikansen voor elke medewerker wordt geboden. In zo’n klimaat is het welzijn van allen die rond Mater Dei leven immers maximaal gewaarborgd.

Visies


Naast een opdrachtsverklaring heeft Mater Dei ook een visie op bepaalde onderwerpen. Een visie of zienswijze laat ons toe verder te zien dan ons blikveld reikt en stelt ons in staat om te reflecteren over hetgeen we op het eerste zicht niet zien. U kan al onze visies alvast nalezen op onze website.