Activiteiten

Activiteiten

Zinvolle dagbesteding staat centraal in onze werking. Het woonleefteam zorgt samen met de vrijwilligers voor een gevarieerd aanbod van activiteiten. Hierbij gaat zowel aandacht naar kleine activiteiten als naar grotere activiteiten.

Breigroep en kookmomenten


De interesse in dagdagelijkse dingen verdwijnt meestal niet. Regelmatig wordt er samen gekookt in kleine groepen. Ook de breimomenten kunnen rekenen op veel enthousiasme van de bewoners.

Wandeldagen


Het is voor onze bewoners telkens uitkijken naar de wandeldagen. Vrijwilligers en medewerkers, maar ook familieleden maken dan een wandeling in de tuin, het dorp of op een andere leuke locatie.

Zangkoor


Elke woensdag wordt er met enkele vrijwilligers samen gezongen. Het uitgebreide repertorium bestaat uit gekende, maar vooral uit zelf geschreven, liederen die meestal een band hebben met het leven in het woonzorgcentrum of met de streek.