Dementie

MEMO - Expertisecentrum Dementie


Dementie en hoe ermee omgaan roept veel vragen op bij de familieleden en vrienden van de persoon. In samenwerking met het Expertisecentrum Dementie (ECD) proberen we hier als woonzorgcentrum aan tegemoet te komen door op regelmatige tijdstippen familiegroepen en praatcafés te organiseren. Elke familiegroep of praatcafé behandelt een ander thema rond deze ziekte. Bezoekers kunnen met hun vragen terecht bij de medewerkers van het WZC of het ECD. Tijdens deze samenkomsten kunnen ze met hun verhaal ook bij elkaar terecht. Het verhaal van andere mensen horen en weten hoe zij hiermee omgaan, kan ook al een grote steun zijn in het aanvaarden en omgaan met de ziekte.

Bij Expertisecentrum Dementie MEMO (erkend expertisecentrum dementie in Vlaams-Brabant ) kan steeds informatie, in de vorm van brochures, boeken, folders, filmen, … verkregen worden of kan men indien gewenst steeds een afspraak maken. Zij werken eveneens samen met andere initiatieven (SEL, overlegplatform dementie, …) en bieden ook verschillende vormingen aan. Zij doen echter geen diagnosestellingen en psychotherapieën. Iedereen in Vlaams-Brabant die te maken heeft/krijgt met dementie kan bij hen terecht.