Wie is wie

Wie is wie
Voorzitter Bestuursorgaan

Marc Dedobbeleer

Algemeen directeur

Marc Derveaux

Directeur financiën

Kelly Neuckermans

Zorgmanager

Caroline Doom

Coördinerend en Raadgevend Arts

Wini Caers

Teamcoach Zorgteam 1

Deborah Charot

Verantwoordelijke verpleegkundige ZT 1

Christa Van der Kelen

Teamcoach Zorgteam 2

Silke Bellemans

Verantwoordelijke verpleegkundige ZT 2

Sandra De Valck

Teamcoach Woonleefteam & KEL

Carla Vandendriessche

Teamcoach logistiek, nacht en vrijwilligers

Claire Minner

Kwaliteitscoördinator

Sabine Van der Weerden

Onthaalmedewerker

Niels Detant

Diane Vandevelde

Maatschappelijk werker

Veerle Derycke
Kris De Bie

Medewerker HR

Veerle Bellemans