Informatie

Historiek


Het klooster van Heikruis, gelegen tussen Halle en Edingen werd gesticht door de kasteelheren van Risoir, de familie Huysman d'Annecroix, die de kleine arme meisjes van het dorp onderwijs en opvoeding wensten te verzekeren op hun domeinen. Juffrouw Thérèse Josephine Elisabeth Ghislaine Huysman d'Annecroix richtte zich in 1833 tot Eerwaarde Heer Lambertz, directeur van het klooster der Ursulinen te Tildonk om hem enkele religieuzen te vragen die bekwaam waren de kleine arme meisjes van de parochie Heikruis te onderwijzen. Op 4 november 1833 starten de religieuzen een school voor deze meisjes. In enkele weken tijd waren er 75 leerlingen in de school en bedroeg het aantal internen 12 leerlingen.

Gedurende de komende jaren werden gebouwen bijgezet, werden naast de kostschool scholen opgericht zoals een kantwerkschool, zondagsschool, landbouwschool en kleuterschool. Ze kregen ook te maken met epidemieën van kroeg en roodvonk. Vervolgens was er nog de oorlog, waarvan Heikruis gelukkig wel gespaard bleef. 30 juni 1961 was de laatste schooldag, Pensionnat des Ursulines Haute-Croix (Brabant) werd gesloten, vele religieuze leerkrachten werden oud, er was nood aan jongere zusters. Aangezien er geen religieuze leerkrachten bijkwamen stond er niets anders op dan sluiten.

Vele oud-leerlingen spreken nu nog over hun schooltijd, het was een strenge maar goede school. Nadien heeft het gebouw gediend als Huis voor herstellende zusters Ursulinen, vele religieuze groeperingen maakten er eveneens gebruik van om tijden van bezinning en gebed door te brengen.

Ongeveer 10 jaar later (1990) zijn alle zusters uit Heikruis vertrokken naar andere instellingen en is men begonnen met de verbouwing van de kostschool, die nu vzw Mater Dei Woonzorgcentrum is geworden. In 2009 werd het woonzorgcentrum nog uitgebreid met een dagverzorgingscentrum.