Samen tegen Corona

Samen tegen Corona

ZORG VOOR JEZELF, ZORG VOOR ANDEREN

Begin 2020 had niemand van ons zich kunnen voorstellen in wat voor moeilijke en rare tijden we zouden terechtkomen en die we samen zouden doormaken. Het Corona-virus houdt de hele wereld in spanning en heeft het leven van elk van ons op zijn kop gezet. 

Wij stellen alles in het werk om samen met onze medewerkers de goede zorgen voor onze bewoners voort te zetten. Wij vinden hier in Mater Dei veel steun bij elkaar (medewerkers, bewoners, vrijwilligers). Maar het voorbije jaar hebben we ook veel steun gekregen van buitenaf. Onze oprechte en immense dank gaat uit naar al degenen die onze medewerkers en bewoners verblijd hebben met kleine tot grote attenties, tekeningen, kaarten, ... Deze hebben ons tijdens de voorbije periode enorm veel deugd gedaan!

Op deze pagina kan u terugvinden welke maatregelen we momenteel nemen in Mater Dei, welke afspraken er gelden m.b.t. het ophalen van de was, informatie over activiteiten, afspraken m.b.t. de bezoekregeling en kan u ook leuke foto's terugvinden van de manier waarop Mater Dei de strijd aangaat met Corona. 

Maatregelen en afspraken


Om de verspreiding van het Corona-virus verder tegen te gaan, werden we verplicht drastische maatregelen te nemen.

Bezoek is slechts beperkt toegelaten in de woonzorgcentra. Het is de bedoeling op deze manier contacten
en dus ook mogelijke besmettingen van buitenaf te beperken. Onze medewerkers doen hun uiterste best om het verblijf hier in Mater Dei
zo aangenaam mogelijk te maken in deze moeilijke omstandigheden.

VRIJWILLIGERS


Momenteel kunnen wij beroep doen op onze geregistreerde vrijwilligers voor het uitvoeren van essentiële taken. Wij weten helaas niet wat de toekomst ons zal brengen. Misschien hebben we binnen enkele weken nog meer helpende handen nodig. Wil u zich graag opgeven als extra vrijwilliger, zodat wij u kunnen contacteren wanneer daar nood aan is? Gelieve dan een mailtje te sturen naar hilde.roekens@materdei-wzc.be met vermelding van uw naam en telefoonnummer. 

Vrijwilliger bedankt, jij maakt het verschil!

AFSPRAKEN WAS


U brengt de propere was mee tijdens uw bezoekmoment en legt deze zelf in de kast. Op het einde van het bezoekmoment neemt u de vuile was mee. Indien er familie en/of mantelzorgers zijn die er voor kiezen om momenteel niet op bezoek te komen, dienen deze de zorgteams te contacteren om een concrete afspraak te maken voor de wasophaling via volgend telefoonnummer: Zorgteam 1 - 02/3980012 en Zorgteam 2 – 02/3980017

Gelieve rekening te houden met de volgende instructies vanuit de overheid:

➢ de was niet opschudden bij het invoeren in de wasmachine,
➢ wassen op een zo hoog mogelijk programma (bij voorkeur 60°),
➢ de was bij voorkeur in de droogkast drogen,
➢ de propere was opbergen in een propere plastic zak, en vervolgens in een tweede
propere zak verpakken,
➢ de plastic zakken van het vuile linnen niet hergebruiken,
➢ pas steeds handhygiëne toe.

COMMUNICATIE MET BEWONERS


Kaarten, andere post of attenties kunnen afgegeven worden aan de ingang of tijdens het bezoekmoment op de kamer. Pas zeker een correcte handhygiëne toe voor en na het vastnemen van deze voorwerpen. 


Vanaf 1 juli 2021 is er terug onbeperkt bezoek mogelijk. Het bezoek is terug toegestaan van maandag tot en met zondag.  U kan met 2 personen van dezelfde bubbel tegelijkertijd op bezoek komen.

De bewoner of zijn vertegenwoordiger bepalen zelf of ze bezoek wensen en wie er op bezoek komt.


Neem zeker eens een kijkje op onze pagina 'Bezoek tijdens corona' voor meer informatie over de bezoekregeling. 


Mater Dei tegen Corona

Aan de hand van de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid nemen wij ook voor onze medewerkers de nodige maatregelen.

Om jullie een beeld te geven van de manier waarop onze medewerkers strijden tegen Corona, vindt u hier de belangrijkste maatregelen terug:


- De toepassing van alle voorzorgsmaatregelen en een goede persoonlijke hygiëne (hand-, hoest- en nieshygiëne).

- Beperking van de consultaties van de huisartsen. Indien ze langskomen dienen de voorzorgsmaatregelen strikt te worden toegepast.

- Alle vergaderingen waarbij er teveel personen in één ruimte zitten, of wanneer de regel van 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden, worden voorlopig geannuleerd.

- Onze personeelsrefter werd opnieuw ingericht: 1,5 meter afstand, ook tijdens de lunch :-)

- Dragen van mondmaskers


Dagelijks bekijken we welke extra activiteiten we kunnen organiseren voor onze bewoners, met aandacht voor de voorzorgsmaatregelen. We trachten een oplijsting te maken van deze activiteiten, zodat we ook deze ervaringen met de families kunnen delen. Neem ook regelmatig een kijkje op onze website voor leuke foto's van deze activiteiten. 

Indien jullie kleine attenties zouden hebben, onder welke vorm ook,

waarmee we onze bewoners, maar ook onze medewerkers een plezier kunnen doen, zijn deze steeds welkom.

 Op deze manier willen wij de komende moeilijke weken,

waarin we samen strijden tegen Corona, toch iets draaglijker maken.

Op deze manier willen wij hen een hart onder de riem steken.