Bezoek tijdens corona

BEZOEK IN MATER DEI


De bezoekregeling wordt steeds aangepast naargelang de maatregelen die we doorkrijgen of naargelang de situatie waarin we ons bevinden. Hiermee trachten we een algemene lockdown van ons woonzorgcentrum te vermijden. We blijven rekenen op de medewerking van medewerkers, bewoners en familieleden.

Bij het uitwerken van deze bezoekregeling stellen wij de gezondheid en veiligheid van onze bewoners, medewerkers en bezoekers centraal. De maatregelen werden op gesteld aan de hand van de richtlijnen van het Agentschap en na overleg met onze adviserende arts.


Bezoekregeling


Waar mogelijk gaan we onze bewoners bevragen of ze al dan niet bezoek wensen, ze worden dus op de hoogte gebracht van de bezoekregeling. Indien hun toestand het toelaat, maken zij hun voorkeur voor bezoek bekend.


Als bezoeker dient u gedurende 14 dagen vrij te zijn van symptomen en de laatste 14 dagen niet positief te zijn getest op COVID-19 , een verklaring op eer wordt gevraagd. Welke symptomen u kan hebben bij COVID-19 kan u terugvinden op https://www.sciensano.be/nl
Indien u positief getest bent geweest, kan u pas terug op bezoek komen als uw huisarts dit toelaat.


Uw bezoek zal worden geregistreerd. U zal uw naam, telefoonnummer en band met de bewoner dienen te noteren. Deze registratie is verplicht in het kader van de contacttracing. Mater Dei zal deze gegevens behandelen met de nodige aandacht voor de privacy-wetgeving en zullen door ons 15 dagen bewaard en nadien vernietigd worden. 


De bezoeken blijven tot nader order op de kamer plaatsvinden. U mag tijdens het bezoekmoment met de bewoner naar de tuin. U dient telkens de kortste weg naar buiten en naar binnen te nemen. Het is verboden om op het terras plaats te nemen.


De bezoekuren zullen lopen op maandag, dindsdag, donderdag en vrijdag van 13.30u tot 15.30u, en op woensdag van 18u tot 20u. Het bezoek wordt beperkt tot twee uur. Wel bieden we de mogelijkheid tot twee bezoeken per week. Er kan telkens 1 bezoeker per bezoekmoment komen, dit

is één vaste bezoeker en één wisselende bezoeker die slechts om de 14 dagen mag wisselen. Minderjarigen (-18 jaar) zijn momenteel niet toegelaten in het woonzorgcentrum. De bewoner of zijn vertegenwoordiger bepalen zelf of ze bezoek wensen en wie er op bezoek komt. 


Richtlijnen bezoek


 1. U registreert zich via een registratiedocument dat ter beschikking zal zijn aan het onthaal.
 2. U draagt een mondneusmasker. U dient het mondneusmasker op te zetten voor u het woonzorgcentrum betreedt en houdt het de hele tijd correct aan. Ook de bewoner is verplicht om een mondmasker te dragen tijdens het bezoekmoment. Wanneer dit niet mogelijk is voor de bewoner, dient de bezoeker een chirurgisch mondneusmasker te dragen.
 3. U dient steeds uw handen te ontsmetten, handontsmetting wordt door ons voorzien.
 4. U meldt zich aan bij het onthaal. Indien er niemand aanwezig is, belt u aan.
 5. Bewoners worden door de bezoekers opgehaald aan de deur van de leefgroepen en na het bezoek ook teruggebracht aan de deur van de leefgroepen op het gelijkvloers (tenzij ze op de kamer verblijven). Er wordt een bel voorzien aan deze deuren, het is niet de bedoeling dat de bezoekers in de leefruimtes komen.
 6. U begeeft zich via de kortste weg naar de kamer en gaat geen andere kamers of leefruimtes binnen. 
 7. Tijdens het bezoekmoment dient u steeds 1,5m afstand te houden en zet u uw mondneusmasker niet af. Tijdens het bezoek mag er geen enkel fysiek contact plaatsvinden tussen de bezoeker en de bewoner (knuffels, kussen, hand geven).
 8. Wij vragen om de deur van de kamer open te laten tijdens uw bezoek.
 9. Het is voor de bezoeker niet toegelaten om te eten of te drinken tijdens het bezoek op de kamer.
 10. Ofwel gebeurt het bezoek op de kamer, ofwel wordt de bewoner meegenomen voor een wandeling in de tuin. De terrassen zijn niet toegelaten voor het bezoek.
 11. Het is toegelaten om cadeaus of andere zaken mee te brengen.
 12. Dieren zijn niet toegelaten.
 13. Wanneer het bezoekuur bijna voorbij is, zal dit worden afgeroepen. U begeeft zich vervolgens rechtstreeks naar de uitgang.
 14. Indien u het bezoek vroeger wenst te beëindigen, vragen wij u om het oproepsysteem op de kamer te gebruiken. Er zal een medewerker komen en u kan dan het woonzorgcentrum verlaten.
 15. Indien u op een tweepersoonskamer op bezoek komt, dient u de nodige afstand te bewaren van de andere bewoner.
 16. De cafetaria zal nog niet geopend zijn voor bezoek.
 17. U mag het toilet op de kamer van de bewoner niet gebruiken. Indien u naar het toilet wenst te gaan, roept u via het oproepsysteem een medewerker op die u zal verwijzen naar het bezoekerstoilet.
 18. Wij vragen u om na het bezoek zelf de kamer te ontsmetten (stoel, tafel…). We zullen hiervoor Umonium sprayflessen voorzien met de nodige doekjes.

 19. Bij een palliatieve situatie voorzien we uitzonderlijke afspraken in overleg met de arts, het beleid en de coördinerende en raadgevende arts.
 20. In alle andere gevallen willen we de uitzonderingen beperken. Deze worden steeds aangevraagd via de zorgcoach.

Houd er rekening mee dat bovenstaande richtlijnen op elk moment kunnen wijzigen. Heeft u vragen over de specifieke bezoekersregeling, neem gerust contact op met de zorgcoach van uw zorgteam.WasophalingU brengt de propere was mee tijdens uw bezoekmoment en legt deze zelf in de kast. Op het einde van het bezoekmoment neemt u de vuile was mee.


Indien er familie en/of mantelzorgers zijn die er voor kiezen om momenteel niet op bezoek te komen, dienen deze de zorgteams te contacteren om een concrete afspraak te maken voor de wasophaling via volgend telefoonnummer: Zorgteam 1- 02/3980012 en Zorgteam 2 – 02/3980017.