Bezoek tijdens corona

vzw Mater Dei - Molenhofstraat 31 - 1670 Heikruis

tel. 02/396 12 60      info@materdei-wzc.be

BEZOEK IN MATER DEI


Zoals jullie waarschijnlijk reeds vernomen hebben, heeft de overheid beslist dat bezoek in het woonzorgcentrum weer mogelijk zal zijn.

Vanaf maandag 25 mei starten we, gefaseerd en onder strikte voorwaarden, met deze bezoekregeling.
Bij het uitwerken van deze bezoekregeling stellen wij de gezondheid en veiligheid van onze bewoners, medewerkers en bezoekers centraal.


Bezoekregeling


Waar mogelijk gaan we onze bewoners bevragen of ze al dan niet bezoek wensen, ze worden dus op de hoogte gebracht van de bezoekregeling. Indien hun toestand het toelaat, maken zij hun voorkeur voor bezoek bekend.

Wij zullen één bezoeker per bewoner toelaten, bij voorkeur steeds dezelfde. Dit geldt ook indien het over een bewoners-echtpaar gaat. Dit bezoek kan doorgaan 1 keer per week met een contacttijd van een halfuur en onder toezicht.

Als bezoeker dient u gedurende 14 dagen vrij te zijn van symptomen en de laatste 14 dagen niet positief te zijn getest op COVID-19 , een verklaring op eer kan worden gevraagd. Welke symptomen u kan hebben bij COVID-19 kan u terugvinden op https://www.sciensano.be/nl
Indien u positief getest bent geweest, kan u pas terug op bezoek komen als uw huisarts dit toelaat.

Uw bezoek zal worden geregistreerd. U zal uw naam, adres, telefoonnummer en band met de bewoner dienen te noteren. Mater Dei zal deze gegevens behandelen met de nodige aandacht voor de privacy-wetgeving.

Wij bepalen het uur van uw afspraak en houden hier vooral rekening met de zorgbehoevendheid van de bewoner. De zorgcoach van de afdeling zal u zelf contacteren om een afspraak vast te leggen.

Deze regeling is enkel haalbaar op weekdagen en overdag aangezien we hier extra personeel voor moeten inzetten. De bezoekuren zullen lopen van maandag t.e.m. vrijdag tussen 09u en 11.45u en tussen 13.15u en 16.15u.

De bezoekmomenten zullen niet doorgaan op de kamer maar zullen plaatsvinden in een aparte ruimte, die zo wordt ingericht, dat het bezoek veilig kan verlopen. Indien de bewoner niet meer in staat is om naar deze ruimte te worden gebracht, zal bezoek op de kamer worden toegelaten. Dit gebeurt steeds in overleg met de zorgcoach.

Dieren zijn tijdens het bezoek niet toegelaten.


Richtlijnen bezoek


 1. U komt op tijd naar uw afspraak (10 min voor bezoek begint).
 2. U wacht buiten aan de deur van het bezoekerslokaal tot u binnen mag. Een medewerker zal u binnen vragen.
 3. Er zullen instructies aanwezig zijn en u zal een folder overhandigd krijgen waar deze instructies nog eens in worden toegelicht.
  • U past handhygiëne toe. Er zal handontsmetting beschikbaar zijn voor u de bezoekruimte betreedt.
  • U draagt verplicht een mondmasker tijdens het bezoek. Dit dient u zelf te voorzien.
  • U registreert u op het aanwezige document (naam, adres, telefoonnummer, band met bewoner).
  • U houdt rekening met de social distancing. U dient op elk moment 1,5 m afstand te houden van anderen, ook van de persoon die u komt bezoeken.
  • Er wordt tijdens het bezoek niets overhandigd of genuttigd.
  • Kussen, knuffelen en aanraken kan jammer genoeg (nog) niet.
 4. U krijgt een halfuur de tijd voor uw bezoek. Indien u te laat bent, kan dit niet worden verlengd.
 5. Indien u bovenstaande richtlijnen niet naleeft, kan u het bezoek worden geweigerd.

Houd er rekening mee dat bovenstaande richtlijnen op elk moment kunnen wijzigen. Heeft u vragen over de specifieke bezoekersregeling, neem gerust contact op met de zorgcoach van uw zorgteam.Wasophaalmoment


Het wasophaalmoment zal vanaf 25 mei samen verlopen met het bezoek. We zullen hiervoor een tent plaatsen aan de ingang van het woonzorgcentrum waar u zelf de was kan brengen en ophalen.
Dat wil zeggen dat het wasophaalmoment op woensdag en zaterdag wegvalt.

We vragen dan ook aan de persoon die op bezoek komt om de vuile was op te halen en te bezorgen aan diegene die de was doet.

De richtlijnen i.v.m. de behandeling van de was blijven hetzelfde.
De praktische werking van het wasophaalmoment wijzigt wel. U mag de binnenzakken en buitenzakken in elkaar laten en de gehele zak wisselen. De vuile was zal in de tent klaarstaan.
Vergeet niet de naam van de bewoner op de waszak te noteren. De was wordt gedurende 24u apart gehouden vooraleer deze wordt verdeeld.

U zet de propere was af in de tent voor het bezoek en u neemt de vuile was mee na het bezoek.

Cadeaus en andere zaken die jullie wensen af te geven dienen in een aparte zak te worden gestoken. Wees voorzichtig met etenswaren en kostbare zaken want alles zal 24u apart worden gehouden vooraleer we dit afgeven aan onze bewoners.


Raamcontacten


Raamcontacten blijven plaatsvinden op woensdag en zaterdag van 13.00u tot 14.45u. Enig verschil is dat u deze raamcontacten vanaf 25 mei per mail zal moeten aanvragen en ten minste 24 u op voorhand. Dit vragen we om een vlotte werking te kunnen garanderen. U kan een raamcontact aanvragen via volgend mailadres: raamcontact@materdei-wzc.be

Het eerste raamcontact op afspraak zal dus plaatsvinden op 27 mei, gelieve hier rekening mee te houden en tijdig een afspraak in te plannen.

We beseffen dat al deze zaken voor jullie heel wat organisatie vragen, maar we weten ondertussen uit ervaring dat we op jullie kunnen rekenen.