Bezoek tijdens corona

BEZOEK IN MATER DEI


De bezoekregeling wordt steeds aangepast naargelang de maatregelen die we doorkrijgen of naargelang de situatie waarin we ons bevinden. Hiermee trachten we een algemene lockdown van ons woonzorgcentrum te vermijden. We blijven rekenen op de medewerking van medewerkers, bewoners en familieleden.

Bij het uitwerken van deze bezoekregeling stellen wij de gezondheid en veiligheid van onze bewoners, medewerkers en bezoekers centraal. De maatregelen werden op gesteld aan de hand van de richtlijnen van het Agentschap en na overleg met onze adviserende arts.


Bezoekregeling


Waar mogelijk gaan we onze bewoners bevragen of ze al dan niet bezoek wensen, ze worden dus op de hoogte gebracht van de bezoekregeling. Indien hun toestand het toelaat, maken zij hun voorkeur voor bezoek bekend.


Als bezoeker dient u gedurende 14 dagen vrij te zijn van symptomen en de laatste 14 dagen niet positief te zijn getest op COVID-19 , een verklaring op eer wordt gevraagd. Welke symptomen u kan hebben bij COVID-19 kan u terugvinden op https://www.sciensano.be/nl
Indien u positief getest bent geweest, kan u pas terug op bezoek komen als uw huisarts dit toelaat.


Uw bezoek zal worden geregistreerd. U zal uw naam, telefoonnummer en band met de bewoner dienen te noteren. Deze registratie is verplicht in het kader van de contacttracing. Mater Dei zal deze gegevens behandelen met de nodige aandacht voor de privacy-wetgeving en zullen door ons 15 dagen bewaard en nadien vernietigd worden. 


De bezoeken blijven tot nader order op de kamer plaatsvinden. U mag tijdens het bezoekmoment met de bewoner naar de tuin. U dient telkens de kortste weg naar buiten en naar binnen te nemen. Het is verboden om op het terras plaats te nemen.


Het bezoek zal qua tijd terug onbeperkt toegelaten worden, dit wil zeggen van maandag tot en met zondag doorlopend. U mag met 2 personen van dezelfde bubbel  tegelijkertijd op bezoek komen en u spreekt onderling met uw familieleden af wie wanneer komt. Eén van deze twee bezoekers mag een kind zijn vanaf 12 jaar. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen in de tuin op bezoek komen en dragen een mondmasker. Partners van onze bewoners mogen dagelijks op bezoek komen op de vastgelegde momenten. Ook onze cafetarie opent opnieuw de deuren. Kijk hieronder bij de 'richtlijnen bezoek' voor meer informatie. 


Richtlijnen bezoek


 1. U registreert zich via een registratiedocument dat ter beschikking zal zijn aan het onthaal.
 2. U draagt een mondneusmasker. U dient het mondneusmasker op te zetten voor u het woonzorgcentrum betreedt en houdt het de hele tijd correct aan. Wanneer u naar de cafetaria gaat, mag u het mondmasker enkel afzetten wanneer u aan tafel zit. 
 3. U dient steeds uw handen te ontsmetten, handontsmetting wordt door ons voorzien.
 4. Bewoners worden door de bezoekers opgehaald aan de deur van de leefgroepen en na het bezoek ook teruggebracht aan de deur van de leefgroepen op het gelijkvloers (tenzij ze op de kamer verblijven). Er wordt een bel voorzien aan deze deuren, het is niet de bedoeling dat de bezoekers in de leefruimtes komen.
 5. U begeeft zich via de kortste weg naar de kamer en gaat geen andere kamers of leefruimtes binnen. 
 6. Tijdens het bezoekmoment dient u steeds 1,5m afstand te houden en zet u uw mondneusmasker niet af. Tijdens het bezoek mag er geen enkel fysiek contact plaatsvinden tussen de bezoeker en de bewoner (knuffels, kussen, hand geven).
 7. Wij vragen om de deur van de kamer open te laten tijdens uw bezoek.
 8. Het is voor de bezoeker niet toegelaten om te eten of te drinken tijdens het bezoek op de kamer.
 9. Ofwel gebeurt het bezoek op de kamer, ofwel wordt de bewoner meegenomen voor een wandeling in de tuin. De terrassen zijn niet toegelaten voor het bezoek.
 10. Het is toegelaten om cadeaus of andere zaken mee te brengen.
 11. Dieren zijn toegelaten.
 12. Indien u op een tweepersoonskamer op bezoek komt, dient u de nodige afstand te bewaren van de andere bewoner.
 13. De cafetaria zal van maandag tot en met zondag geopend zijn van 14.30u tot 17.00u. U kan met maximum 4 personen uit dezelfde bubbel aan tafel plaatsnemen. De nieuwe veranda blijft gesloten, dit blijft voorlopig de personeelsrefter. De capaciteit in de cafetaria is momenteel nog beperkt, gelieve hier rekening mee te houden. 
 14. U mag het toilet op de kamer van de bewoner niet gebruiken. Indien u naar het toilet wenst te gaan, roept u via het oproepsysteem een medewerker op die u zal verwijzen naar het bezoekerstoilet.
 15. Wij vragen u om na het bezoek zelf de kamer te ontsmetten (stoel, tafel…). U neemt een bus ontsmettingsmiddel en mee en u ontsmet de gladde oppervlakten in de kamer waar u bent geweest. Na het bezoek neemt u deze bus terug mee naar het onthaal waar u ze terug achter laat.

 16. Bij een palliatieve situatie voorzien we uitzonderlijke afspraken in overleg met de arts, het beleid en de coördinerende en raadgevende arts.
 17. In alle andere gevallen willen we de uitzonderingen beperken. Deze worden steeds aangevraagd via de zorgcoach.
 18. Bewoners die hun tweede vaccin gekregen hebben, mogen het wzc verlaten voor een bezoek thuis. Gelieve deze afwezigheid te melden aan het zorgteam en dit bij vertrek en aankomst te registreren in het logboek aan het onthaal. 

Houd er rekening mee dat bovenstaande richtlijnen op elk moment kunnen wijzigen. Heeft u vragen over de specifieke bezoekersregeling, neem gerust contact op met de zorgcoach van uw zorgteam.WasophalingU brengt de propere was mee tijdens uw bezoekmoment en legt deze zelf in de kast. Op het einde van het bezoekmoment neemt u de vuile was mee.


Indien er familie en/of mantelzorgers zijn die er voor kiezen om momenteel niet op bezoek te komen, dienen deze de zorgteams te contacteren om een concrete afspraak te maken voor de wasophaling via volgend telefoonnummer: Zorgteam 1- 02/3980012 en Zorgteam 2 – 02/3980017.